Especialitats
Dret Civil
Separacions/divorcis
Parelles de fet
Herències
Contractes

Compravendes
Propietats indivises
Permutes
Usucapions
Arrendaments antics
Arrendaments nous
Responsabilitat civil
Vicis de la construcció
Assegurances
Hipoteques
Sorolls

Dret fiscal
Planificació fiscal
Declaracions IRPF
Declaracions Patrimoni
Impostos herències
Al·legacions inspecció
Recursos
Ingressos indeguts

Dret registralPartint d'una formació principalment multidisciplinar m'he anat especialitzant al voltant de tres grans eixos: negociació, contractació i litigis civils, sense deixar de banda la implicació fiscal de tots ells.

Per principi sempre intento una solució amistosa que eviti la via judicial o li posi fi. Sé que és la millor solució pel client, la més econòmica, la que acaba abans amb l'angoixa que sent. Es especialment important en conflictes amb companyies asseguradores (accidents de trànsit, sinistre total...), Comunitats de Propietaris, incompliment de contractes, expropiacions, responsabilitat civil i relacions familiars.

Si l'acord beneficiós pel client no és possible, entra en joc la meva especialització en dret processal. L'actuació davant dels Tribunals de Justícia m'ha portat a moltes poblacions de Barcelona, Girona i Tarragona i a punt he estat d'arribar al Tribunal Suprem (però es va arreglar a l'últim moment).

Tinc també àmplia experiència en la preparació de contractes d'arrendaments i subrogacions, d'arres o paga i senyal, compravendes, permutes, testaments, acceptacions d'herència, dissolució de comunitats, assessorament i previsió fiscal....

Col·laboro amb professionals d'altres sectors com arquitectes, aparelladors, enginyers, consultors, entitats de control, notaris, procuradors, etc. per poder oferir un servei complet i coordinat.

Resumint, m'ocupo de l'assessorament i la defensa de la persona buscant el millor acord, una defensa professional i ferma i el millor aprofitament de la legalitat vigent, especialment la fiscal.

Si l'assumpte que se'm plantegi no entra dintre del meu camp i no els puc assessorar degudament, no cobraré la consulta i els indicaré a qui adreçar-se.

Principal     Qui Soc    Especialitats    Com contactar    Blog    Avís legal